Gazetka

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków :

* Pomoc w przygotowywaniu posiłków i deserów zgodnie z procedurami i standardami

* pomoc w tworzeniu nowych receptur

* kontrola stanu surowców w magazynie

* Racjonalne gospodarowanie towarami

* Dbałość o najwyższą jakość wydawanych potraw

* Dbałość o czystość i higienę miejsca pracy

* Współpraca z zespołem

Wymagania:

* wykształcenie zawodowe lub średnie zawodowe

* mile widziane doświadczenie na stanowisku pomoc kuchenna 

* kreatywność

* dobra organizacja pracy

* samodzielność

OFERUJEMY:

* zatrudnienie oparte na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

* stabilne zatrudnienie i perspektywa długofalowej współpracy

* pracę w środowisku dynamicznym, rozwojowym

* pracę w doświadczonym zespole

* prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, ul. Karosek 25, 32-700 Bochnia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127692, NIP 8680000479

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni, możliwy jest pod adresem email: kontrola@spolembochnia.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji (do 12 miesięcy)

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Sedziba zarządu:

32-700 Bochnia, ul. Karosek 25