Historia

W 1919 roku dzięki inicjatywie grupy społeczników bocheńskich powstała niewielka spółdzielnia o nazwie "Chłopsko Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców".
Obecnie ta sama firma, znana jako „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, to jeden z największych, nowoczesnych zakładów na terenie miasta, mający na swym koncie wiele spektakularnych sukcesów, prestiżowych nagród, zaufanie swoich członków i tysięcy zadowolonych klientów.
 

1919 – Powstał w Bochni nasz pierwszy sklep. Mieścił się on w suterenie przy ul. Gazaris a jego wyposażenie stanowił stół służący za ladę oraz jedno krzesło.
 

1924 – Stowarzyszenie przekształca się w „Spółdzielnię Robotniczą z o.o.”, zwiększa swoje obroty i z końcem roku następuje przeniesienie sklepu do lokalu przy
ul. Wolnica. Dobra pozycja firmy nie trwała jednak długo a dodatnia krzywa zaczęła spadać, zamieniając działalność spółdzielni w wegetację.
 

1936 – Sklep zostaje przeniesiony w bardziej centralne miejsce do lokalu przy u. Rynek 17. Oprócz dostaw towarów gwarantowanych przez Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spożywców w Krakowie, zaczęto korzystać z usług prywatnych dostawców, co niemal natychmiast przełożyło się na zwiększenie obrotów.
 

 

1939 – Spółdzielnia otwiera w październiku drugi sklep spożywczy. Jednocześnie obok sprzedaży detalicznej uruchamia ona sprzedaż hurtową, nie tylko artykułów spożywczych. W tych niełatwych wojennych czasach liczba członków stale i systematycznie rośnie by pod koniec 1943 roku osiągnąć stan 733 członków.
 

 

 

Lata 60-te – W tym okresie szczególnego znaczenia nabiera ochrona interesów klienta w imię rzetelności usług i dobrej jakości towaru oferowanego w sklepach.

W zmaganiach tych Spółdzielnia mieściła się w czołówce, udowadniając, że spółdzielcza jakość to dobra jakość.
Powstają kolejne placówki handlowe: sklep „1001 drobiazgów”, pawilon przy ul. Karosek i przy ul. Krzeczowskiej, mikropawilon przy ul. Waryńskiego (obecna Floris), zieleniak przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz sklep z odzieżą przecenioną „1001 okazji”. Przebranżowiono sklep masarski i spożywczy na duży, nowoczesny sklep odzieżowy „Modny Strój”. Powstaje również kawiarenka przy ul. Zalesie, natomiast jadłodajnia i bar w Rynku przekształcony zostaje w jedną restaurację „Turystyczna”.
 

1968 – Liczba członków spółdzielni pobiła kolejny rekord, licząc aż 2999 osób. W tym roku utworzono Wojewódzkie Spółdzielnie Spożywców, które obarczono odpowiedzialnością za politykę gospodarczą całego województwa. W ten sposób PSS stała się oddziałem WSS w Krakowie na pełnym rozrachunku gospodarczym.
 

1976 – Wskutek kolejnych zmian w polskiej gospodarce polegających na reorganizacji handlu wewnętrznego, bocheńskiej Spółdzielni Spożywców przypadło zaopatrywanie rynku miejskiego. W ten sposób zyskała ona aż 82 placówki handlowe. Uruchomiono też magiel elektryczny przy ul. Wiśnickiej, przejęto od PHS targowisko jarzyn, wyrąb mięsa z uboju gospodarczego oraz szalety przy ul. Gazaris.
 

 

1977 – W ramach dalszej reorganizacji oddział przejął dział hurtu stając się koordynatorem zaopatrzenia rynku w mieście w artykuły pierwszej potrzeby oraz reprezentantem interesów konsumenckich wobec przemysłu. Uruchomiono nowy sklep przy ul. Krakowskie Przedmieście, pijalnię piwa, bar mleczny oraz smażalnię placków ziemniaczanych i frytek. Pod koniec tego roku PSS zrzeszała 4011 członków.
 

1981 - Na skutek rozpoczynającej się demokratyzacji życia spółdzielczego, przywrócono nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, która swym zasięgiem objęła województwo tarnowskie. Był to początek powrotu do głównej idei spółdzielczości – wspólnego decydowania o teraźniejszości i przyszłości.
 

 

1989 – Dotychczasowa Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie podzieliła się na 6 samodzielnych jednostek. W ten sposób powstała samodzielna struktura: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni. Nastąpiła likwidacja nierentownych placówek handlowych oraz usługowych.
 

1991 – Z powodu recesji i inflacji w kraju a także postępującej prywatyzacji i ogromnej konkurencji, likwidowano kolejne punkty sprzedaży pozostawiając tylko 30 placówek.
 

1992 – Nastąpiła likwidacja kolejnych 2 punktów sprzedaży oraz restauracji „Regis” przy ul. Floris oraz zaadoptowanie parteru tego budynku na bar mleczny. Dzięki szerokiej modernizacji, licznym remontom, poszerzaniu asortymentu, wydłużeniu godzin pracy sklepów udało się mimo wielu niesprzyjającym czynników, uzyskać dobre wyniki finansowe.
 

1994 – Zachodzą zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni. Na zasłużoną emeryturę odchodzą Prezes Zarządu Mieczysław Zastawa oraz członek zarządu Kazimiera Apryjas. Na miejsce ustępującego prezesa zostaje powołany Adam Sosnowiec. Nowy zarząd postawił sobie bardzo ambitne i zarazem trudne zadania. Bocheńska PSS mimo wielu problemów (min. finansowych) dzięki mobilizacji i ogromnemu zaangażowaniu członków i pracowników nie poległa a odnosiła spektakularne sukcesy.
 

1998 – Uruchomiono w Bochni przy ul. Karosek pierwszy, nowoczesny sklep dyskontowy o powierzchni handlowej 1300 m kw. Ten wygodny sklep z charakterystycznym znakiem „S” szybko przypadł do gustu klientom.
 

1999 – Spółdzielnia „Społem” PSS będąc w bardzo dobrej kondycji obchodziła swoje 80-lecie, zrzeszając 697 członków, zatrudniając 300 pracowników, prowadząc działalność gospodarczą w 14 sklepach o łącznej powierzchni 3594 m kw., w 4 zakładach gastronomicznych, zakładzie piekarsko-ciastkarskim, zakładzie produkcji masarskiej oraz hurtowni. W tym roku połączono sklep nr 10 i 44 oraz poszerzono sklep nr 12 do 2100 m2 powierzchni sprzedażowej. Rok później powstał sklep nr 20 - „Gosposia”.
 

2001 – To rok gruntownych remontów masarni zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Dokonano całkowitej wymiany parku maszynowego co wiązało się z ogromnym nakładem środków finansowych. W rekordowym tempie z końcem roku powstał zakład na miarę XXI wieku, spełniający wszystkie rygorystyczne wymogi i standardy unijne. W tym roku bocheńska „Społem” zakupiła też budynek w Rynku 7 gdzie mieści się jeden ze sklepów sieci PSS „Zenit”.
 

2002 – Okazał się szczególnie dobry dla bocheńskiej spółdzielni, o czym świadczy jej wysoka rentowność. Dewiza zarządu "to co się robi, musi przynosić efekt ekonomiczny" okazała się słuszna. Wiosną w błyskawicznym niemal tempie, w ciągu niespełna miesiąca przeprowadzono kompleksową modernizacją sklepu "Floris". Polegała ona na pozyskaniu dodatkowej powierzchni handlowej, wymianie wyposażenia, stworzeniu większej swobody komunikacyjnej, wymianie oświetlenia i wreszcie zamontowaniu wentylacji i klimatyzacji według najnowszych zasad energooszczędnych i ekologicznych.
 

2004 – Nastąpiły liczne zmiany i przeobrażenia w sklepie „S” przy ulicy Karosek, będącym chlubą i ogromnym dotychczasowym sukcesem bocheńskiego Społem. Jeszcze w grudniu 2003 roku rozbudowano (w rekordowym tempie - 4 miesiące) sklep z dotychczasowych 2100 m kw. do 4450 m kw. W ten sposób popularna „Eska” stała się największym obiektem nie tylko w mieście, ale także w całym powiecie bocheńskim. Wraz z powiększeniem sklepu, klienci zyskali wygodny parking mieszczący aż 300 samochodów. W tym roku oddany został również nowoczesny Zakład Piekarsko-Ciastkarski.

 

2007 – Liczba punktów handlowych będących we władaniu Spółdzielni powiększyła się o kolejny sklep zlokalizowany przy ul. Widok. W lutym kolejnego roku zaś po przeprowadzeniu szeregu prac modernizacyjnych zakrojonych na szeroką skalę, a mających na celu dobro klienta, oddano do użytku unowocześniony sklep przy ul. Wolnica.
 

2009 – Spółdzielnia obchodząca dziewięćdziesiąta rocznicę swojego istnienia cieszy się doskonałą kondycją ekonomiczną. Dowodem tego może być chociażby oddanie do użytku w połowie roku nowego sklepu spożywczo-przemysłowego o powierzchni handlowej ponad 400 m kw. zlokalizowanego w miejscowości Zawada koło Bochni oraz modernizacja delikatesów społemowskich w rynku.


2010
 –  Kolejny bardzo pomyślny rok dla bocheńskiej "Społem". Nawet pomimo ekspansji konkurencyjnej sieci, Spółdzielnia ani na chwilę nie przestała umacniać swej pozycji na lokalnym rynku. W tym roku zmodernizowano gruntownie jeden ze sklepów Spółdzielni - sklep Nr 20 "Gosposia" - nadając mu  nowoczesny oraz estetyczny wystrój i dostosowując go w ten sposób do wymagań rynku. Ponadto rozbudowano obiekt przy ul. Karosek, w którym znajduje się m.in. Supermarket "S" i przeznaczono go pod działalność usługową dla jednego z liedrów branży wykończenia wnętrz - Firmie HOFF. Na uwagę zasługuje po raz wtóry fakt, iż wszelkie inwestycje zrealizowano ze środków własnych Spółdzielni, co bez wątpienia świadczy o jej mocnej kondycji finansowej.

2012  – Następny rok, w którym postawiono na komfort, wygodę i estetykę lokali będących w posiadaniu Spółdzielni. Tym razem gruntowną modernizację przeszła Restauracji Jubilatka, której oblicze zmieniło się diametralnie. Całkowicie nowa aranżacja wnetrza pozwoliła wygospodarowac więcej miejsca, a nowy wystrój z pewnością stawia Jubilatkę w równym szeregu z lokalami gastronomicznymi z tzw. "górnej półki". W tymże roku zmiany dotyczyły, również sklepu zabawkarsko - papierniczego Zenit, który otrzymując nowe, pojemniejsze regały poszerzył posiadaną dotychczas ofertę asortymentową, zyskując dodatkowo  atrakcyjny,a  przy tym ergonomiczny wystrój.

2014 – Roku jubileuszowy, w którym bocheńska "Społem" obchodziła 95-lecie swojego istnienia po raz kolejny ciesząc się z sukcesów na lokalnym rynku. W dalszym ciągu rozwijamy się i staramy działać progresywnie, aby nie pozostać w tyle za ciągłymi zmianami mechanizmów rządzących handlem oraz dostosowując się do wymagań klientów, dzięki którym istniejemy. W listopadzie tego roku spółdzielnia otworzyła swój kolejny samoobsługowy sklep branży spożywczo przemysłowej o powierzchni blisko 300 m kw, który znajduje się w Bochni przy ul. Krzęczków. Tym samym baza sklepów będących w posiadaniu bocheńskiej "Społem" powiększyła się do 9 placówek.
2015 - Rozpoczęliśmy budowę naszego kolejnego sklepu spożywczo-przemysłowego o powierzchni sprzedaży 600 mketrów kwadratowych, zlokalizowanego w Lipnicy Murowanej. Jego otwarcie planowane jest na drugą połowę 2016 roku i będzie to już dziesiąty sklep bocheńskiej "Społem".

Spółdzielnia dzisiaj
Dziś „Społem" PSS w Bochni to Spółdzielnia zrzeszająca 402 członków i zatrudniająca ponad 250 pracowników. Działalność detaliczną prowadzi w 10 własnych sklepach
(o łącznej powierzchni blisko 8000 m2), bardzo dobrze zaopatrzonych, nowocześnie urządzonych i wyposażonych z bogatym asortymentem artykułów spożywczych i wybranych grup artykułów przemysłowych. Posiada 2 nowoczesne zakłady produkcyjne (piekarsko-ciastkarski i masarski), restaurację „Jubilatka” oraz Bar Mleczny.
Bocheńska „Społem” ma swoją tożsamość oraz dobrą, markę i to nie tylko na rynku lokalnym. Klienci postrzegają ją jako poważną firmę o dobrym i sprawdzonym znaku jakości. Kierowana przez Adama Sosnowca Spółdzielnia przestrzega zasady- "nie trzeba bać się konkurencji, tylko ją wyprzedzać". Występując w roli inwestora "Społem" PSS w Bochni potrafiła wielokrotnie udowodnić, że potrafi skutecznie zmierzyć się z różnymi przeciwnościami losu, bronić swej pozycji i wyprzedzać konkurencję, przynosząc wiele satysfakcji członkom i klientom.